Поверителност на данните"Art-Online.BG", собственост на "Арт Онлайн" ЕООД се съобразява със всички изисквания на закона към защитата на Вашата лична информация и  е вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" с идент. номер: 408820.

По всяко време можете да променяте или изтривате Вашата лична информация от раздел "Моят профил".

Задължителните данните, които се въвеждат, за да е валидна Вашата онлайн поръчка са:

1.  Име

2.  Адрес за доставка

3.  Телефон за контакт

4.  Имейл адрес

 Имате възможност да осъществите покупка и като "гост" - без да правите постоянна регистрация в сайта. 

Удостоверение администратор лични данни